• 0513-621246
  • info@tuinvormhenrodrost.nl

Bomen & Verzorging


Ook bomen verdienen een goede verzorging.

Ze moeten regelmatig en op de juiste manier worden gesnoeid. Leibomen, (Dakplatanen, Lindebomen, Iepen, enzovoorts) moeten minimaal een keer per jaar uitgeleid en/of gesnoeid worden om hun vorm te behouden. Het regelmatig snoeien van fruitbomen zorgt voor een betere vruchtzetting. Veel bomen staan tegenwoordig niet meer op plaatsen waar ze zonder begeleiding of verzorging uit kunnen groeien. In veel gevallen blijkt de groeiplaats niet groot genoeg, zoals bomen in tuinen, parken langs wegen, fiets- en voetpaden en bomen op landgoederen. In principe geldt voor alle bomen die niet in de vrije natuur staan dat ze onderhouden moeten worden.
CONTACT
Awesome Image